MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-SANAT-KÜLTÜR
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
EKİM, KASIM, ARALIK 2000
Sayı:148
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkanı
Dr. Bekir TURGUT
 
Yazı İşleri Müdürü
Cemil Kamil ELBEG
 
Teknik Sorumlu
Ethem BARAN
 
Haberleşme ve Koordinasyon
Sedef AKKAPLAN
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER, Prof. Dr. Mustafa TAN,
Prof. Dr. Refik TURAN, Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Doç. Dr. Tayyip DUMAN, Ali KARAÇALI
 
Yönetim Merkezi
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68
 
Dizgi
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
Baskı
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3565
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:132
İÇİNDEKİLER
 
Uygarlığın Oluşumunda Eğitimin Rolü / Dr. Bekir TURGUT
 
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde "Okul Deneyimi" Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Mansur HARMANDAR - Semih BAYRAKÇEKEN - Remzi Y. KINCAL - Erdoğan BÜYÜKAAP - Selahattin KIZILKAYA
 
Fizik Konularının Kavratılmasında Görsel Öğretim Materyallerinin Önemi / Bahattin DÜZGÜN
 
Okul Psikologluğu ve Okul Psikolojik Danışmanlığı Meslekleri:Karşılaştırmalı Bir Çalışma / Emel ÜLTANIR
 
Rusya Federasyonu Zorunlu Temel Eğitim Kurumlarında Ana Öğretim Programı ve Buna Dayalı Olarak Oluşturulan Programlar / Esergül BALCI BUCAK
 
Nesne Kavramı Üzerine / İsmet CEMİLOĞLU
 
Okula Dayalı Yönetim / Nezahat GÜÇLÜ
 
Fen Bilimlerinde Değerlendirmenin Önemi / Selma ŞİMŞEK
 
Üniversite Öğrencilerine Verilen Eğitim Modellerinin Öğrencilerde Davranış Değişikliğine Etkilerinin İncelenmesi / Fulya AYTEKİN - Sıdıka BULDUK
 
Alan Dışından Mezun Olup Sınıf Öğretmenliğine Atanan Öğretmenlerin Sınıf Öğretmenliğindeki Durumlarının Değerlendirilmesi / Behçet ORAL
 
Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi / M. Metin ARSLAN - Çiğdem KILIÇ
 
Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Süreci / Niyazi CAN - Mustafa ÇELİKTEN
 
Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan Türkça / Rıdvan CANIM
 
Divan Şiiri Öğretimi Üzerine / Nilay IŞIKSALAN
 
Lise Resim Dersi Öğretim Programının Çağdaş Sanatsal Eğitim Bağlamında Değerlendirilmesi / Yıldız KURTULUŞ
 
İlköğretim Öğretmeni Adaylarına İlkokuma-Yazma Çalışmaları ile İlgili Pratik Öneriler / Ali GÖÇER
 
Eşrefzade Mehmet Şevketi'nin Medrese Talebelerinin Durumlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri / Mustafa ŞANAL
Line
 
 
Line