MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
BAHAR 2004
Sayı:162
ISSN 1302-5600
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Şadi KESKİN
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Yrd.Doç.Dr. M.Kayahan ÖZGÜL

Ön İnceleme Kurulu
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU
Dinçer EŞİTGİN

Redaksiyon/Düzelti
Ethem BARAN
Şaban ÖZÜDOĞRU
Dinçer EŞİTGİN

İletişim
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Dizgi
Milli Eğitim Basımevi
Reyhan İLKER

Baskı
Milli Eğitim Basımevi

Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://yayim.meb.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

  İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.

Abonelik Koşulları

Derginin yıllık abonelik bedeli 20.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 2891
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:183

İÇİNDEKİLER
 
Farklı Kültürdeki Öğrencilerin Eğitimi İçin Eleştirel Davranışlar ve Yöntemler / Çavuş ŞAHİN
 
Sosyoloji Çalışmalarında Anı ve Hatırât Türü Eserlerden Yararlanma / Mustafa GÜNDÜZ
 
Halit Ziya Uşaklıgil' in Romanlarında Eğitim ve Mürebbiyelik / Tülin ARSEVEN
 
Televizyonun Eğitimdeki Yeri ve Televizyon Dizilerinde Verilmek İstenen Mesaj / Recep ÖZKAN
 
Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal / Dinçer EŞİTGİN
 
Bilimin Doğasının Öğretimi İçin İlginç Bir Konu: Gravitasyon / Ahmet GÜRSES / Çetin DOĞAR / Mehmet YALÇIN / Ahmet MAVİ
 
Osmanlı Dönemi İlkokullarında (Sıbyan Mekteplerinde) Disiplin Anlayışı ve Ulgulamaları / Hüseyin ŞİMŞEK
 
Okul Öncesi Eğitiminde Okul-Aile İş Birliğinin Önemi / Ümit ARSLAN / Eşref NURAL
 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Programının Değerlendirilmesi / Fethi TURAN
 
Türkçe Öğretimine Bir Uygulama Sahası Olarak Belirli Günler ve Haftaların Kutlama Etkinlikleri / Ali GÖÇER
 
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler / Nadir ÇELİKÖZ / Filiz ÇETİN
 
Anadolu Lisesi Öğrencileri ile Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Anadolu Liselerine Gelen Öğrencilerin Benlik Tasarımı Açısından Karşılaştırılması / Sabiha HAKAN
 
Liderlik Olgusunun Tarihsel Evrimi, Temel Kavramlar ve Yeni Liderlik Paradigmasının Analizi / Levent ERASLAN
 
İlköğretim (1.-5. Sınıf) Matematik Ders Kitaplarının Genel Bir Değerlendirmesi / Çetin SEMERCİ / Nuriye SEMERCİ
 
Halk Eğitim Merkezlerine Devam Eden Kadınlara Verilen Beslenme Eğitiminin Kadınların Beslenme Bilgi Düzeylerine Etkisi / Nevin ŞANLIER / Suzan ŞEREN
 
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Katılımcı Yönetim Yeterlilikleri (Çanakkale Örneği) / Timur UYGUN

Okul Merkezli Bütçe / Tufan AYTAÇ

Lise Coğrafya Öğretmenlerimizin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri / Necati TOMAL

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fen Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Temel Sorunlar / Salih ÇEPNİ / Murat GÖKDERE / Ahmet BACANAK

Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Hava ve İklim Olaylarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları / Adem BAŞIBÜYÜK / Çetin DOĞAR / Ahmet GÜRSES / Hakkı YAZICI

Ankara' daki Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme / Tolgahan SÖNMEZ / Hakan SUNAY

Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları / Ali AZAR / Şenol KARAALİ

Kandille İskandil Üzerine Birkaç Söz / Tülin ARSEVEN

Üslûp Araştırmacıları İçin Yeni Bir Çalışma: Edebiyatta Üslûp Üzerine (Sözün Tadını Dilde Duymak) / Dinçer EŞİTGİN

Felsefece Eğitişim / Vefa TAŞDELEN

Bir Şairi Hikâyelerinde 'Okumak' / Ahmet Cüneyt ISSI

Yayın İlkeleri

 

Line
Line