MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-SANAT-KÜLTÜR
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2000
Sayı:147
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkanı
Dr. Bekir TURGUT
 
Yazı İşleri Müdürü
Cemil Kamil ELBEG
 
Teknik Sorumlu
Ethem BARAN
 
Haberleşme ve Koordinasyon
Sedef AKKAPLAN
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER, Prof. Dr. Mustafa TAN,
Prof. Dr. Refik TURAN, Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Doç. Dr. Tayyip DUMAN, Ali KARAÇALI
 
Yönetim Merkezi
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:yayim@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68
 
Dizgi
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
Baskı
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3526
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:127
İÇİNDEKİLER
 
Binyıl’ın Eğitim-Öğretim Yılına Başlarken/ Dr. Bekir TURGUT
 
Resimli İlk Türkçe Alfabe ve Okuma Kitabımız ve Türk Eğitim Tarihindeki Önemi / Yahya AKYÜZ
 
Manisa İlinde Makine Meslek Alanında Çırakların Eğitimleri ve Çalışma Şartları / Ulvi ŞEKER-Mahmut İZCİLER-Ünsal ÖZSOY
 
Öğretmenleri İşe Güdülemede Yöneticilerin Uyguladıkları Yolların Değerlendirilmesi / Semra ÜNAL
 
Pozitif Disiplin Tekniği ve Çocuklarda Öz Denetimi Sağlama Yolları / Çağlayan DİNÇER
 
Bir Eğitim Aracı Olarak İnternet / Sadegül AKBABA ALTUN-Arif ALTUN
 
İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi / Murat ALTUN
 
Modüler Program Yaklaşımı ve Bir Öneri / Seval FER
 
Eğitim Sürecinde Ortaya Çıkan Kayıpların Gerçek Maliyetlerin Hesaplanmasındaki Önemi / Zühra YILDIZ
 
Fen Eğitiminde Başarının Artırılmasında Amaçların Önemi / Mustafa BAKAÇ
 
Temel Eğitimde Tarihin Amacı / Bahri ATA
 
Türkçe Eğitimi Uygulamaları / Selami ALTAY
 
Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Hazırlanmış Örnek Bir Ünite Etkinliği / Aşkın ASAN-Gönül GÜNEŞ
 
Meslek Yüksek Okulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Günümüz Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi / İsmail KIZILIRMAK
 
Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme / Cem BABADOĞAN
 
Türkiye’de Sporun Yaygınlaştırılması / Hakan SUNAY
 
Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar / Tufan AYTAÇ
 
Deli Bekir / Feridettin ATATUĞ
 
Bizim Beş Numara / Cafer AKMAN
Line
 
 
Line