MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
KIŞ 2003
Sayı:157
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
AErhan Sezai TOPLU
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER
Prof. Dr. Mustafa TAN
Prof. Dr. Refik TURAN
Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Prof. Dr. Tayyip DUMAN

İletişim

Ethem BARAN
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Kapak Resmi
Billur Cankut VARLI

Dizgi
Reyhan İLKER

Düzelti
Rukiye MEMİŞ
Çetin ELMAS

Baskı
Milli Eğitim Basımevi

Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68

 
İlkeler

-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.
 

Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abonelik bedeli 8.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3795

SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:165
İÇİNDEKİLER
 
Fen Sınıflarında Öğretmenin Yeri / Ahmet GÜRSES-Mehmet YALÇIN-Çetin DOĞAN
 
Okul Öncesi Fen Öğretiminde Bir Teknik: Analoji / Güler KÜÇÜKTURAN
 
"Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I-II" Dersinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri / Metin ORBAY-T. ÖZDOĞAN-F. ÖNER-M. KARA-S. GÜMÜŞ
 
Fen Bilgisi Öğretiminde Ölçme -Değerlendirme Üzerine Bir Çalışma / Mustafa BAKAÇ
 
Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine Göre ÖSS Fizik ve Lise Fizik Sorularının İncelenmesi / Salih ÇEPNİ-Tuncay ÖZSEVGEÇ-Murat GÖKDERE
 
Isı ve Sıcaklık Üzerine Kavram Yanılgıları /Sedat GÜMÜŞ-Feda ÖNER-Mehmet KARA-Metin ORBAY-Süleyman YAMAN
 
Fizikte Temel Denklemlerin Öğretimi için Kart Oyunu /Selma MOĞOL
 
Yazılı Ders Materyallerinde İllustrasyon Kavramının Yeri ve Önemi/Ahmet Ş. İŞLER
 
Bir Yetenek Sınavının Ardından/Erdem ÜNVER
 
Öğretimde Görsellik ve Görsel Araçlarda Bulunması Gereken Özellikler / Ersin GÜNGÖRDÜ
 
Okul Müdürleri Öğretmenlerini Etkiliyebiliyor Mu? / Ahmet AKÇAY
 
Okul Müdürlerinin İdari Davranışları / Mehmet OKUTAN
 
Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması / Hilmi DEMİRKAYA
 
I. Coğrafya Kongresinden Günümüze Liselerimizde Coğrafya Müfredat Programlarındaki Değişimler/İdris ERGİN-Yavuz AKBAŞ-Ebru GENÇTÜRK
 
İlköğretimde Niçin ve Nasıl Bir Geometri Öğretimi / M. Hikmet DEVELİ-Kezban ORBAY
 
İlköğretim Okulu 11-16 Yaş Öğrencilerinin Ailede Karar Vermeye Katılımı Konusundaki Görüşleri / Hülya YALÇINKYA (DULKADİROĞLU)-Nedime ŞANLI
 
Sorumlu Davranış Geliştirme Stratejileri Bağlamında Öğrenen Sınıf / Cem BABADOĞAN

METGE Projesi Kapsamında Uygulanan Makine İşlemleri Meslek Programının Değerlendirilmesi / Bilge GÜNCEOĞLU

Kadıköy İlçesi Resmi ve Özel Okul Öncesi İlk ve Orta Öğretim Kurumları Okul Müdürleri Konulu Yapılan Araştırma Sonuçları / Fahri CÜREBAL

Atatürk önemi İktisadi Kalkınma Politikalarının Bir Yansıması Olarak ATATÜRK'ÜN Malatya'ya Gelişleri ve Mahalli Basındaki Yankıları / Mesut AYDIN

Kolb Öğrenme Stili / Murat PEKER

Halk Eğitim Merkezi Kurslarına Devam Eden Ev Kadınlarının Tüketici Hakları Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma / Yasemin ERSOY-Fatma ARPACI

Osmanlı Devleti Zamanında Diyabakır'daki Ermeni Nüfüsu Üzerine Bazı Bilgiler / Kenan Ziya TAŞ

Ermeni Öykülerinden Türkçe Yayınlar Üzerine / Ahmet KANKAL

Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algı ve Beklentileri/Zuhal ÇUBUKÇU-İsmail DÜNDAR

Anneler ve Kızları / Şaban ÖZÜDOĞRU

Şiir Sanatı ve Türk Şiiri / Musa TAKÇI

Line
Line